Změny AVMS směrnice

JUDr.dla
29. 7. 2020
eu

Vývoj na trhu audiovizuálních mediálních služeb vyžádal si změnu po delší dobu účinné směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách), ke které došlo přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. 11. 2018.[1]

Hlavní změny

  1. Primární motivací bylo sblížit prostředí televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb poskytovaných na internetu, mezi něž byly nově zařazeny také platformy pro sdílení videonahrávek nahraných uživateli této služby.

Směrnice tak nově dopadá i na služby typu YouTube či na další stále populárnější sociální sítě, pokud bude jednou z jejich hlavních funkcí zpřístupňování audiovizuálního obsahu.

  1. Jako významný prvek je zmiňována podpora koregulace či rozvoj samoregulace, respektive orgánů, ve kterých jsou zúčastněny hlavní hráči na trhu.

Na základě tohoto by mělo docházet k vytváření tzv. kodexů chování, kýžené zejména v souvislosti s ochranou dětí a mladistvých, a to obecně či před negativním vlivem audiovizuálních obchodních sdělení.

  1. Koregulace je výslovně zmiňována v souvislosti s tzv. labelingem, respektive systémem popisujícím potenciálně škodlivou povahu obsahu audiovizuálních mediálních služeb (zejména pro nezletilé příjemce).

Provozovatelé vysílání či poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb a výše zmíněných platforem měli by umět najít shodu v hodnocení a označování svých pořadů (či videonahrávek uživatelů) tak, aby kvalifikovaně informovali o případném negativním dopadu jejich sledování.

  1. Stejně tak je směrnicí podporováno přijímání kodexů chování pro nevhodná obchodní sdělení.

Konkrétně pro audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů (a jejich dopadu na nezletilé osoby) a potravin a nápojů obsahujících zejména tuky, soli či cukry (vysílané při nebo v pořadech pro děti).     

  1. V případě obchodních sdělení dochází také ke změnám úpravy umístění produktu a časového rozsahu pro televizní reklamu a teleshopping.

Umístění produktu bylo doposud obecně zakázáno s tím, že členské státy mohou povolit výjimky. Nyní volí směrnice opačný model, podle kterého je product placement povolen, vyjma vyjmenovaných pořadů (zpravodajských a publicistických, spotřebitelských publicistických, náboženských a pořadů pro děti).

Maximální podíl televizní reklamy a teleshoppingu se nově nebude počítat jako 20 % z jedné hodiny vysílacího času, ale jako 20 % vysílacího času mezi 06:00 a 18:00 hodin a mezi 18:00 a 24:00 hodin. Komerční působení tak bude možné kumulovat a bude jen na provozovatelích, nakolik budou chtít takto „rušit“ své diváky.

  1. Nově směrnice akcentuje význam nezávislého postavení regulačních orgánů.

Zatímco doposud bylo pouze žádoucí, aby členské státy zajistily regulaci audiovizuálních mediálních služeb prostřednictvím od vlády právně oddělených orgánů, současná evropská úprava toto přímo vyžaduje. Regulační orgány mají být nezávislé nejen na vládě, ale i na ostatních subjektech, zejména pak na těch regulovaných (na provozovatelích či poskytovatelích).

Implementace

V současné době probíhá v České republice implementace těchto změn, přičemž Ministerstvo kultury dlouhodobě tvrdí, že v rámci novelizace tuzemských obecně závazných právních předpisů nechce jít nad rámec nové evropské úpravy. Tím ovšem nejsou vyloučeny poslanecké pozměňovací návrhy.

Bude tedy zajímavé sledovat, nakolik se předkládaný návrh[2] ve finále promění. Termín implementace byl stanoven na 19. 9. 2020.


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=CS

[2] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBK2HKTVZ

crossmenu

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu Mediální právo.cz. Užíváním webu souhlasíte s jeho Podmínkami.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít