Souhlas RRTV s přeměnou společníka/akcionáře provozovatele vysílání

Ust. § 21 odst. 6 a 7 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „RRTVZák“), říká, že provozovatel rozhlasového/televizního vysílání s licencí, který je právnickou osobou, nebo jeho společník může po předchozím souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání zřízené dle ust. § 4 odst. 1 RRTVZák (dále jen „Rada“) převádět na třetí osoby podíl ve společnosti provozovatele rozhlasového/televizního vysílání s licencí.

Jak má společník/akcionář provozovatele vysílání s licencí však postupovat, pokud má v úmyslu účastnit se přeměny jako zúčastněná společnost? Uplatní se na něj analogicky stejné požadavky jako v případě převodu podílu na třetí osobu nebo se souhlas Rady s přeměnou nevyžaduje?

Co je přeměnou ve smyslu RRTVZák?

RRTVZák však o přeměně společníka/akcionáře provozovatele vysílání s licencí ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PřemZák“), tj. fúzi, odštěpení apod., (mimo ust. § 21 odst. 8 RRTVZák) blíže nehovoří. Z čistě gramatického výkladu zákona bychom proto mohli dovodit, že v případě fúze, odštěpení, či jiného nakládání s majetkovou podstatou provozovatele/jeho společníka, jež není převodem podílu na třetí osobu nebo jiným jednáním uvedeným v ust. § 21 RRTVZák, není vyžadován předchozí souhlas Rady.

Jak vykládají RRTVZák správní soudy?

Taková úvaha je však s ohledem na rozhodovací praxi Rady a judikaturní výklad zákona nesprávná. NSS v tomto ohledu např. podotýká, že „otrocké následování doslovného znění zákona, jehož se stěžovatel domáhá, však nemá v moderním právním státě opodstatnění. Pokud vezmeme v úvahu jednu ze základních charakteristik právní normy … a nadprodukci právních předpisů posledních let, jakož i jejich vzájemné překrývání, mohlo by trvání na doslovném znění zákona bez možnosti užití dalších výkladových pokračování metod (vedle metody jazykové) vést v konkrétních případech k absurdním důsledkům.[1]

Přeměna bez souhlasu RRTV

Výše uvedený souhlas Rady je podmínkou pro realizaci přeměny, kdy RRTVZák jako zvláštní právní předpis oproti PřemZák stanoví podmínky jeho udělení. Ust. § 15a PřemZák výslovně stanoví, že nabytí právní moci rozhodnutí správního orgánu, jímž se uděluje souhlas s přeměnou, je podmínkou pro řádnou realizaci přeměny. Neudělení souhlasu má za následky zrušení projektu přeměny, a to do doby, dokud není předmětné zamítavé rozhodnutí správního orgánu rozhodnutím soudu pravomocně zrušeno.


[1] usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2.4.2009, čj. 1 Afs 31/2009 - 33, www.nssoud.cz

crossmenu

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu Mediální právo.cz. Užíváním webu souhlasíte s jeho Podmínkami.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít