Pojem „adresa“ v judikatuře SDEU

  |    | 
J.Taylor
13. 8. 2020

Podle rozhodnutí Soudního dvora EU pojem „adresa“ ve smyslu dotčených právních předpisů[1] neznamená bez dalšího IP adresu, e-mailovou adresu ani telefonní číslo, ale pouze tzv. poštovní adresu.

SDEU tak rozhodl o předběžné otázce v rámci řízení společnosti Constantin Film Verleih GmbH (dále jen „Constantin Film“) proti YouTube LLC a Google Inc. (dále jen „platforma YouTube“).

Předmět sporu – porušování autorských práv

Společnost Constantin Film se, jako výlučný vlastník autorských práv ke kinematografickým dílům „Parker“ a „Scary Movie 5“, domáhala poskytnutí informací o uživatelích, kteří uvedená díla neoprávněně nahráli na platformu YouTube, čímž tato autorská práva společnosti Constantin Film porušili.

Uživatelská data na platformě YouTube

Uživatel platformy YouTube dle Bundesgerichtshof (Spolkového soudního dvora) musí při nahrání videa na YouTube postupovat následovně:

  1. zaregistrovat se u společnosti Google prostřednictvím uživatelského účtu (jméno, e-mailová adresa, datum narození) – údaje zpravidla nejsou ověřovány a poštovní adresa není vyžadována,
  2. pro zveřejnění videa na platformě YouTube uvést telefonní číslo pro zaslání aktivačního kódu.

Nad rámec těchto kroků uděluje uživatel platformy YouTube svůj souhlas se shromažďováním protokolů včetně IP adresy, data a času použití jednotlivých dotazů + užitím těchto dat na úrovni celé skupiny Google.

Předběžná otázka – co znamená pojem „adresa“

Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) předložil SDEU v rámci předmětného řízení předběžnou otázku v následujícím znění:

Zahrnují adresy výrobců, zpracovatelů, distributorů, dodavatelů a jiných předchozích držitelů zboží nebo služeb, stejně jako velkoobchodníků a maloobchodníků uvedených v čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice [2004/48], na něž se případně vztahují informace podle čl. 8 odst. 1 směrnice [2004/48], také

  1. e-mailové adresy uživatelů služeb nebo
  2. telefonní čísla uživatelů služeb nebo
  3. IP adresy[2] použité uživateli služeb k nahrání souborů porušujících právo na internetu, s přesným okamžikem tohoto nahrání?[3]

Pojem „adresy“ ve smyslu unijního práva

SDEU poznamenal, že pojem „adresy“ ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/48 je nutné vykládat v souladu s unijním právem – tedy jednotně v celé Unii.

Odkázal také na stanovisko generálního advokáta, které jednoznačně uvádí, že v běžném jazyce a bez bližšího upřesnění se pojmem „adresa“ rozumí poštovní adresa, tj. místo bydliště či pobytu určité osoby.

Generální advokát dále uvedl, že pokud jiný akt unijního práva mluví o e-mailové adrese nebo IP adrese, říká to výslovně a nepoužívá pojem „adresa“ v obecném smyslu, jak je použit ve směrnici.

Stejný závěr ve svém rozsudku převzal i SDEU.

Spravedlivá rovnováha práv a povinností?

Jak SDEU správně poznamenal, jedná se o případ, kdy klíčové je hledání rovnosti mezi právem na informace držitelů práv duševního vlastnictví a práva na ochranu osobních údajů uživatelů platformy YouTube.

SDEU v tomto posouzení odkázal na rozsudek ve věci Coty Germany,[4] ve kterém se zabýval střetem práva na informace dle čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48 a bankovního tajemství. SDEU uvedl, že neomezené odepření poskytnutí informace kvůli existenci bankovního tajemství (bez jakýchkoli podmínek či důvodů k uplatnění výhrady bankovního tajemství) představuje pro držitele práv duševního vlastnictví v podstatě odepření práva na účinný procesní prostředek k uplatnění práva na informace (ve smyslu čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48). 

Co říct závěrem?

Souhlasím se závěry SDEU i generálního advokáta, že na pojem „adresy“ je nutno nahlížet v obecném slova smyslu, byť trochu postrádám vodítko k jinému účinnému způsobu, jakým se může držitel práva duševního vlastnictví domoci informace o identitě uživatele, který dotčená práva porušuje.

Tím se dostávám i k otázce, jaký údaj je nezbytný pro dostatečnou identifikaci uživatele platformy YouTube, a jakým způsobem o něj lze požádat. Dokonce ani IP adresa nemusí být dostatečným identifikátorem konkrétního uživatele (tj. v tomto kontextu uživatele porušujícího předmětná práva duševního vlastnictví).

SDEU např. v rozsudku Patrick Breyer proti Bundesrepublik Deutschland[5] dovodil, že IP adresa může být považována za osobní údaj ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Domnívám se ale, že taková dynamická IP adresa může mít v okamžiku jejího vydání již jiného majitele, a nebude tedy dostatečným identifikátorem pro ztotožnění konkrétního porušujícího uživatele platformy.


[1] směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. 2004, L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02, s. 32).

[2] V případě kladné odpovědi na otázku v bodě c) taktéž zdali: Zahrnuje informace, která musí být poskytována podle čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice [2004/48], také IP adresu, kterou uživatel, který předtím nahrál soubory porušující právo na internetu, naposledy použil pro přístup ke svému uživatelskému účtu na Google/YouTube, s přesným okamžikem tohoto přístupu, nezávisle na skutečnosti, zda při tomto posledním přístupu došlo či nedošlo k porušení práv [duševního vlastnictví]?

[3] Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 9.7.2020, Constantin Film Verleih GmbH proti YouTube LLC, Google Inc., C‑264/19, dostupné on-line na (URL): http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=228366&text=&dir=&doclang=CS&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=13914196.

[4] Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 16. července 2015, Coty Germany, C‑580/13, EU:C:2015:485, dostupné on-line na (URL): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165900&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13990593.

[5] Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 19.10.2016, Patrick Breyer proti Bundesrepublik Deutschland, C‑582/14, dostupné on-line na (URL): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184668&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13999391.

crossmenu

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu Mediální právo.cz. Užíváním webu souhlasíte s jeho Podmínkami.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít