Podmínky užívání webu Mediální právo.cz

Tyto podmínky upravují užívání webu www.medialnipravo.cz (dále jen „web“) ze strany třetích osob, tj. zejména uživatelů webu:

Provozovatelem webu je skupina (spolu)autorů vystupující pod označením „Lawyers of Pop“ (dále jen „skupina LoP“), která je současně držitelem práv k webu a veškerému obsahu, který se na webu nachází.

Web slouží uživatelům pro jejich osobní potřebu a jeho cílem je poskytovat uživatelům praktické a přehledné informace o nejrůznějších aspektech světa mediálního či autorského práva. Jakékoli jiné užívání či šíření obsahu webu, např. jeho kopírování či jiné zpracování obsahu webu včetně jednotlivých prvků takového obsahu, bez písemného souhlasu ze strany skupiny LoP je zakázáno, nejde-li o způsob užití předpokládaný právními předpisy.

V případě porušení těchto podmínek ze strany uživatele webu nebo jiné třetí osoby je skupina LoP oprávněna uplatňovat vůči takové osobě jakékoliv nároky vyplývající skupině LoP z takového protiprávního jednání dle právních předpisů, a to zejména nárok na náhradu škody nebo jiné újmy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která skupině LoP vznikla v důsledku porušení těchto podmínek.

Pokud je na webu používán či jinak zařazen obsah, k němuž drží práva třetí osoby, děje se tak vždy v souladu s právními předpisy. Jedná se totiž o chráněný obsah, zejména podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, na což by mělo být uživatelem pamatováno v případech, že by sám zvažoval jakékoli užití tohoto obsahu či jeho části, a to jakýmkoliv způsobem.

Skupina LoP dále upozorňuje, že obsah webu není poskytováním právních rad či jiných právních služeb podle právních předpisů. Jedná se o výsledek tvůrčí činnosti a vyjadřování vlastních názorů. Obsah webu je pouze informativního charakteru. Skupina LoP neodpovídá za správnost či úplnost obsahu ani za využití tohoto obsahu uživateli v právní praxi. Skupina LoP neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s používáním webu a jeho obsahu uživateli.

Skupina LoP si vyhrazuje právo obsah webu dle vlastního uvážení změnit či odstranit, a to v jakémkoli rozsahu a bez předchozího upozornění uživatelů.

Podmínky ochrany osobních údajů

Shromažďováno je:

  • informace uživatelů, kteří využijí možnosti přímého kontaktu se skupinou LoP, či s jejími jednotlivými autory, a to prostřednictvím e-mailových adres zveřejněných v rámci webu, zejména pak e-mailová adresa uživatele (ze které zprávu odešle) a další údaje o uživateli, které na základě vlastního uvážení dobrovolně ve své zprávě uvede.

Za účelem:

  • odpovědi na uživatelovu e-mailovou zprávu, případně pro účely navazující komunikace mezi uživatelem a skupinou LoP či s jednotlivými autory;
  • plnění smlouvy (bude-li pro poskytování služeb webu uživatelům nezbytné zpracovávat osobní údaje);
  • plnění právních povinností (zejména povinností vůči orgánům veřejné moci);
  • zajištění kvality poskytovaných služeb a dalších obchodních účelů, zejména informování uživatelů o novinkách souvisejících s obsahem webu a tvorbou skupiny LoP.

Skupina LoP shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze:

  • ke stanovenému účelu a pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracovávání; jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány (a po uplynutí skartačních lhůt), dochází k odstranění osobních údajů;
  • v situacích předpokládaných právními předpisy, kdy není souhlas vyžadován;
  • s důrazem na ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Osobní údaje uživatelů nejsou předávány třetím osobám, s výjimkou společnosti Dostmedia s.r.o., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 060 81 495 (dále jen „Dostmedia“), která je ve vztahu ke skupině LoP zpracovatelem osobních údajů uživatelů ve výše uvedeném rozsahu.

Podmínky používání cookies

Cookies jsou obsahově malé soubory v prohlížeči uživatele, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž uživatel přistupuje na web, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu.

Používání cookies umožní skupině LoP nabídnout uživateli takový obsah a služby, které nejlépe odpovídají jeho potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě uživatele na webu a činí tak opakovaný uživatelský zážitek na webu snazší a rychlejší.

Cookies na webu používáme v případě návštěvy uživatele na webu, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu a anonymním statistikám ohledně návštěvnosti. To nám mimo jiné pomáhá také určit, jaký obsah webu je si uživatelé oblíbili nejvíce.

Soubory cookies může uživatel v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých (v závislosti na typu prohlížeče). Pokud nám ale použití cookies zakážete, některé funkce webu nemusí fungovat tak, jak by měly, a vy se ochudíte o dokonalý zážitek z užívání služeb webu.

V souladu s těmito podmínkami má k souborům cookies přístup také společnost Dostmedia, a to zejména pro účely zajištění provozu, vedení nebo údržby webu.


__________________

Užíváním webu souhlasí uživatel s těmito všemi podmínkami a zásady ochrany osobních údajů bere na vědomí.

crossmenu

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu Mediální právo.cz. Užíváním webu souhlasíte s jeho Podmínkami.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít