Nevkus není trestným činem. Ani ten Pavla Novotného, ani ten Zdeňka Ondráčka. Díky bohu za to.

No.Hell
2. 11. 2020

Pavel Novotný, starosta Řeporyjí a člen ODS nespáchal trestný čin, když na Twitteru vyjádřil své přání, aby Zdeněk Ondráček, člen KSČM, za svou cestu na Ukrajinu, visel.

Jak soud prvého stupně (Obvodní soud pro Prahu 5), tak soud odvolací (Městský soud v Praze) dospěly shodně ke stejnému závěru.

Jednání Pavla Novotného není trestným činem.

O co v celém případu šlo?

Policie ČR zahájila trestní stíhání na podzim 2019 a Pavla Novotného obvinila ze spáchání přečinu Podněcování k trestnému činu dle § 364 trestního zákoníku, přičemž podněcování se mělo vztahovat ke zvlášť závažnému zločinu vraždy dle § 140 odst. 2., odst. 3., písm. d) trestního zákoníku.

§ 160 trestního řádu zní:

Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného.

§ 364 trestního zákona (podněcování k trestnému činu) zní:

Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

§ 140 trestního zákona (vražda) zní:

Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.

Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin vraždy na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci.

Sporné komentáře na Twitteru

Skutku se měl Pavel Novotný dopustit tím, že na Twitter, pod příspěvek Miroslava Kalouska komentující cestu Zdeňka Ondráčka na Donbas ve znění:

„Tohle se blíží vlastizradě. Ústavní činitel, který přísahal na zákony ČR, jedná v přímém rozporu se zahraniční politikou státu a v zájmu cizí mocnosti. O tyto hlasy (KSČM) se vláda opírá v PS, takže se nic nestane. ­@TPetricek vydá bezzubé stanovisko a nechá se od nich podporovat dále“

napsal komentáře ve znění:

„Já bych si přál, aby za tohle Vondráček visel“.

„Jsem pro obžalobu Zdenka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulku do hlavy. Zm*d.“

a k dalším navazujícím komentářům napsal:

(komentář na který Pavel Novotný v diskuzi reagoval: „Byť v mnoha ohledech souzním, tak toto vyjádření je pro mne lidově řečeno na pohlavek“)

„Přeji si usmrcení poslance Ondráčka za velezradu. Nemusím to opakovat potřetí, že ne? A děkuji za informaci“.

(komentář na který Pavel Novotný v diskuzi reagoval: „Pravda a láska se už neštítí ani vyhrožovat smrtí a vybízet ke vraždám. Je dobře, že ukazujete svoji pravou tvář“)

„Lidi jako jste vy nebo Ondráček není trestné utrácet či k tomu alespoň vybízet“.

Kdo to je ten Zdeněk Ondráček?

Co na to Policie ČR?

Policie ČR dovodila:

 1. že se jednalo o úmyslné jednání Pavla Novotného;
 2. učiněné veřejně prostřednictvím internetu;
 3. vyzývající k usmrcení Zdeňka Ondráčka;
 4. jakožto odplatu za jeho rozhodnutí dobrovolně vycestovat na Ukrajinu, do Donbasu;
 5. tedy jednoznačně pro rozdílný politický názor Zdeňka Ondráčka;
 6. přičemž statusy na Twitteru mohou čtenáře podnítit k vraždě;

Policie ČR před vydáním Usnesení o zahájení trestního stíhání:

 1. přečetla předmětné příspěvky na Twitteru;
 2. přečetla dva články reagující na tyto příspěvky na webech Globe24.cz a Parlamentní listy;
 3. z výslechu Zdeňka Ondráčka zjistila, že ten se v reakci na příspěvky bojí o svůj život a své zdraví;
 4. jeho cesta na Donbas byla dle Zdeňka Ondráčka soukromá aktivita, jel podpořit sirotky a rozdat jim dárky;
 5. z podání vysvětlení obviněného Pavla Novotného zjistila, že ten pravost všech jeho příspěvků bez zapírání potvrdil;

Policie ČR dovodila, že příspěvky na Twitteru vyjadřující jeho výzvy k usmrcení Zdeňka Ondráčka mohou u čtenářů vyvolat náladu či rozhodnutí uposlechnout výzvy k jeho usmrcení. (pozn. autora: nevím jakou mají pánové u Policie představu o čtenářích Twitteru, pokud jde o jejich intelekt či zálibu ve večerním vraždění, ale příliš dobrou evidentně ne).

Policie ČR si dala tu práci a argumentačně se vypořádala s ústavním právem zaručujícím svobodu slova. Policie ČR uvádí, že po řádném prostudování věci (pozn. autora: tj. po přečtení příspěvků na Twitteru v délce 452 znaků včetně mezer, uvozovek a hvězdičky ve slovu zmrd a dvou článků na Globe24 a Parlamentních listech) má policejní orgán zato, že Pavel Novotný markantně překročil legitimní rámec svobody slova a že je zde namístě aplikovat represi v rovině trestního práva. (pozn. autora: užití slov: svoboda slova, Zdeněk Ondráček a represe v jedné větě a tomto kontextu je vskutku úsměvné).

Policie ČR dále Pavlu Novotnému přičítá k tíži, že je politik, patří tedy do kategorie umělců a sportovců, která určuje morální hodnoty, má být vzorem pro širokou veřejnost a tudíž musí vážit svá slova a musí k sobě být kritická.

A navíc Pavel Novotný dle Policie ČR použil Twitter s vírou, že se tam pronesená slova dostanou k široké veřejnosti.

(pozn. autora: Policie ČR si o Pavlu Novotném evidentně měla před tezí o vzorech a morálních autoritách vygooglovat více informací a Pavel Novotný určitě tak nějak, alespoň rámcově, více méně, tušil, že Twitter = publicita).

Policie ČR nakonec argumentuje též Mezinárodním paktem o občanských a politických právech ze dne 7. 10 1968 vyhlášený pod č. 120/1976 (pozn. autora: odkaz na rok 1968 v kontextu Zdenka Ondráčka je vskutku úsměvný).

A jedna citace ze závěru Usnesení: „Na tomto místě je potřeba si rovněž uvědomit i sociální aspekt jednání Pavla Novotného, které mohlo a zcela reálně i vyvolalo značně negativní emoce u široké veřejnosti, které se projevily mimo jiné řadou trestních oznámení“. (pozn. autora: Pavle Novotný, to máš za všechno to papírování).

Na konci Usnesení Policie ČR defakto odsuzuje jednání Pavla Novotného a konstatuje, že je potřeba jej řešit trestní represí, neb za takovouto hanebnost nelze v České republikce roku 2020 jinak.

Jelikož celá věc skončila u soudu, názor státního zastupitelství není třeba komentovat.

Jak celou situaci viděla soudní soustava?

 1. soudy příspěvky opakovaně hodnotí jako neslušné a proti morálce, kterou by měl dodržovat každý slušný člověk;
 2. výrazy užívané Pavlem Novotným nepatří do slovníku kultivovaného člověka;
 3. komentáře samotné však dle názoru soudu neměly potenciál ovlivnit veřejnost; a už vůbec ne k vraždě;
 4. dále soud obžalobě poskytl malé opakovaní z kauzality: samotná účast Zdeňka Ondráčka, člena KSČM, na území Ukrajiny, u separatistů, s českou vlajkou a hymnou, zcela mimo oficiální zahraniční politiku ČR rozonovala mnohem, mnohem více (tj. příčina) a stejně rezonující byly také reakce jeho oponentů, mimo jiné v podobě provokativních komentářu Pavla Novotného na Twitteru (tj. následek);
 5. navíc, velkohubost je o Pavlu Novotném dlouhodobě známa a představa, že tento člověk dokáže ovlivňovat složky státu ve smyslu soudního dokonání velezrady Zdeňka Ondráčka a jeho následné popravy je mimo jakoukoli racionální debatu;

Odvolací soud tuto argumentaci více méně potvrdil. S tím, že věc má posoudit pražský Magistrát, jako možný přestupek proti občanskému soužití.

Vlastní hodnocení?

 1. Pavel Novotný si opětovně potvrdil, že sociální média a občas nějaká ta absurdní (ob)žaloba jsou nejlevnější a nejlepší PR; z čehož lze poměrně jednoduše dovodit, že on i autor tohoto článku stále věří české justici;
 2. Policie ČR a dotčený státní zástupce by měli čas od času otevřít internety a pořádně se rozhlídnout, než Pavlu Novotnému tu PR kampaň na objednávku dodají a mimoděk tím zaměstnají soudní soustavu, novináře a další fanoušky zbytečného povyku pro nic;   
 3. trestní právo, subsidiarita trestní represe a zásada ultima ratio jsou stále aktuální a svoboda slova zůstává nadále pevně zakotvena v ústaních základech České republiky;
 4. terminologií rčení a pořekadel: "nedělejte z komára velblouda" a "jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá";
 5. je osvěžující představa, že soudní soustava ve vybraných případech užívá selského rozumu a defakto velmi jednoduchou, avšak přiléhavou argumentaci rozčísne spory plné §§§;
 6. co je méně osvěžující je fakt, že složky Policie ČR a státního zastupitelství celou věc poslaly až k odvolacímu soudnímu řízení a trochu děsivá je představa, že jednoho dne můžete u soudu narazit na osobu soudce či soudkyně, které jednoduše nebudete sympatičtí nebo která si plete své nezadatelné lidské právo hodnotit slušnost, morálku a vkus jiných osob se svou profesní povinností rozhodovat o právech a povinnostech v souladu s platnými právními předpisy a jejich duchem; nedejbože, pokud se Vám to stane v soudním řízení majícím v čísle jednacím písmeno T;

crossmenu

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu Mediální právo.cz. Užíváním webu souhlasíte s jeho Podmínkami.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít