Občanskoprávní odpovědnost poslance při parlamentní debatě

JUDr.dla
24. 7. 2020
argument

Jestliže platí pravidlo, že „všechna zvířata jsou si rovna, některá jsou si však rovnější,“ může to být orwellovsky nešťastné, ale zároveň to znamená, že i ta extra zmíněná skupina má mezi svými členy určité rovnítko jako mezi rovnoprávnými subjekty. A Nejvyšší soud k tomu dodává, že v demokratické společnosti musí naopak platit, že „rovnější“ neznamená privilegovaný, ale naopak podrobený vyšším nárokům.  

MK vs. AB

Za vším stojí spor dvou poslanců. Ten jeden (AB) o tom druhém řekl, že „rozkrádal ministerstvo a zabil lidi díky padákům“ (volně tlumočeno). A jelikož to bylo

  • v rámci hlasování o důvěře vládě, se kterým to věcně nesouviselo, a hlavně
  • v živém přenosu prostřednictvím vysílání veřejnoprávní České televize,

domníval se MK, že to pošpinilo jeho čest v očích veřejnosti a že to nebyl projev čistě na půdě Poslanecké sněmovny.

A soukromoprávní žaloba ve věci ochrany osobnosti byla na světě.

Soudy bez pravomoci

Okresní soud Praha-západ[1] a Krajský soud v Praze[2] se však shodly, že zde není dána jejich pravomoc k projednání takovéhoto sporu.

S odkazem na jednací řád Poslanecké sněmovny[3] postoupily věc mandátovému a imunitnímu výboru, o němž hovořily jako orgánu s výlučnou pravomocí rozhodovat spory mezi poslanci založené urážlivým projevem v Poslanecké sněmovně.

Nejvyšší soud

Dovolací soud se ve svém usnesení ze dne 15. 4. 2020, č.j. 25 Cdo 2386/20199-76, v první řadě věnoval indemnitě poslanců podle čl. 27 Ústavy,[4] kterou je nezbytné považovat za výjimku z pravidla rovnosti a vykládat restriktivně

  • ve smyslu ochrany moci zákonodárné před zásahy ze strany moci výkonné;
  • za specifickou disciplinární odpovědnost zákonodárců nahrazující jejich odpovědnost trestněprávní a správněprávní;[5] a
  • za nevylučující občanskoprávní odpovědnost poslanců a senátorů za jejich projevy v parlamentu.[6]

Podle Nejvyššího soudu, cit.: jednací řád není zákonem, který by jakožto lex specialis upravoval občanskoprávní vztahy mezi poslanci.“ Jednací řád řeší toliko řízení vedené mandátovým a imunitním výborem proti poslanci (disciplinární řízení) a nikoli spor sobě rovných poslanců a nevylučuje tedy, cit.: „svého druhu „přestupkové“ řízení s vlastní právní úpravou… [a] současné vedení řízení soudního o občanskoprávních nárocích, vyplývajících případně z téhož skutkového základu.“

Všichni občané jsou totiž povinni nepůsobit újmu jiným osobám. A na volené zástupce (např. poslance) jsou podle soudu logicky a spravedlivě kladeny ještě vyšší nároky než na ostatní občany; např.:

  • vystupovat s určitou úrovní a kulturou a
  • nepokládat parlament za fórum umožňující pronášet pod ochranou indemnity cokoli (bez rozmyslu, či dokonce záměrně s nízkými pohnutkami).

Cit.: „za projev v parlamentu, jímž zasáhne do osobnostních práv jiného člověka, odpovídá poslanec (senátor) jako každý občan podle občanského zákoníku, zasáhne-li však takovým projevem do osobnostních práv jiného poslance (senátora), bude navíc moci za splnění podmínek shora citovaných ustanovení jednacího řádu být veden k pořádku a postižen rovněž disciplinárním orgánem příslušné komory.“ (důraz přidán)

Disciplinární řízení podle jednacího řádu tak nevylučuje možnost ochrany prostřednictvím občanskoprávní žaloby. Naopak. Slouží jako její nadstavba, kterou má Poslanecká sněmovna k dispozici, aby napomohla kultivaci prostředí zákonodárného sboru a debaty v jeho rámci.

Takový je podle Nejvyššího soudu fakt. Bez ohledu na to, zda (ne)byl výrok v souvislosti s projednávaným programem Poslanecké sněmovny či zda (ne)byl přenášen televizním vysíláním.


[1] usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 5. 1. 2019, č.j. 5 C 354/2018-24

[2] usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2019, č.j. 21 Co 81/2019-43

[3] zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

[4] ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

[5] srov. nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp.zn. I. ÚS 3018/14

[6] srov. PAVLÍČEK, V., HŘEBEJK, J. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. dopl. A podst. Rozš. Vyd. Praha : Linde, 1998, s. 151; BAHÝĽOVÁ, L., FILIP, j., MOLEK, P. a kol. Ústava České republiky: komentář. Praha : Linde, 2010, s. 396; KYSELA, J. Glosa k výkladu čl. 27 Ústavy Nejvyšším soudem. Státní zastupitelství, 2013, č. 5, s. 30; RYCHETSKÝ, P. a kol. Ústava České republiky (1/1993 Sb.). Komentář. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 297.

crossmenu

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu Mediální právo.cz. Užíváním webu souhlasíte s jeho Podmínkami.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít