RRTV a její role při korporátní restrukturalizaci

Restrukturalizace skupiny společností, do níž majetkově náleží společnosti, jež jsou provozovateli vysílání s licencí ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „RRTVZák“), s sebou přináší řadu povinností vůči veřejnoprávní orgánům, které musí sám provozovatel či jeho společník/akcionář pro účely úspěšného dokončení procesu restrukturalizace splnit.

Pro oblast rozhlasového a televizního vysílání (a k nim příslušné licence) je výkon státní správy svěřen Radě pro rozhlasové a televizní vysílání zřízené dle ust. § 4 odst. 1 RRTVZák (dále jen „Rada“). Předně je důležité zmínit, že Rada při žádosti o souhlas s realizací restrukturalizace nezkoumá její účel, kterým může být na straně provozovatele např. daňová optimalizace či investiční vstup do skupiny.

Před provedením jakékoliv změny skutečností související s licencí, tj. skutečností uvedených v žádosti o udělení licence, je provozovatel vysílání s licencí povinen předem požádat Radu o udělení souhlasu (§21 odst. 1 RRTVZák a násl.). Pokud se zaměříme pouze na majetkoprávní změny skutečností souvisejících s udělenou licencí provozovateli, jsou to zejména:

  1. změna výše základního kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků (včetně obsahové specifikace a finančního ohodnocení nepeněžitých vkladů) provozovatele vysílání s licencí,
  2. převod podílu ve společnosti, která je provozovatelem vysílání s licencí,
  3. převod podílu ve společnosti, která je společníkem/akcionářem provozovatele vysílání s licencí,
  4. přeměna provozovatele vysílání s licencí,
  5. přeměna společníka/akcionáře provozovatele vysílání s licencí,
  6. převod závodu (nebo jeho části) provozovatele vysílání s licencí,
  7. převod závodu (nebo jeho části) společníka/akcionáře provozovatele vysílání s licencí.

Obejde se provozovatel vysílání s licencí bez souhlasu RRTV?

RRTVZák je co do majetkoprávních změn v rámci provozovatele/jeho společníka bohužel zastaralý, a nereflektuje tudíž současnou praxi RRTV či judikaturní výklad RRTVZák. Můžeme se setkat s případy, kdy byť text zákona souhlas pro určitou výseč procesu restrukturalizace neupravuje, RRTV si jej i přesto dle RRTVZák vyhrazuje udělit či neudělit.

Vím už zdali a jak vážné to je?

Potřebuji vždy souhlas RRTV s přeměnou provozovatele vysílání s licencí nebo v případě přeměny společníka/akcionáře takového provozovatele? A jaké jsou důsledky neudělení souhlasu RRTV s přeměnou pro finalizaci přeměny?

crossmenu

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu Mediální právo.cz. Užíváním webu souhlasíte s jeho Podmínkami.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít