RRTV: ústřední správní úřad

JUDr.dla
20. 7. 2020
administrative-body

Vnímání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústředního správního úřadu je takovou fantastickou cestou tam a zase zpátky. Od formálního pojetí přes všechny možné soudy až k pojetí materiálnímu, aby to bylo následně potvrzeno zákonodárcem. A tím učiněno všemu formálně za dost.

Na začátku bylo…

Na začátku nebylo nic. RRTV byla zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání definována toliko jako správní úřad, který vykonává státní správu v konkrétní oblasti.

Odborná veřejnost hovořila maximálně o tzv. jiném orgánu státní správy s celorepublikovou působností[1] a soudy zastávaly formální pojetí, podle něhož ústředními správními úřady ve smyslu ustanovení § 97 odst. 1 písm. c) s. ř. s. jsou jen ty ústřední orgány státní správy České republiky, které jsou buď zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, nebo zvláštním zákonem jako ústřední správní úřad nebo ústřední orgán státní správy výslovně označeny.[2] (důraz přidán)

Tato rozhodnutí se přitom opírala o argumentaci, podle níž celorepubliková územní působnost správního úřadu z něj ještě nečiní orgán ústřední. …ani to, že orgán, vykonávající svou působnost na celém území státu není podřízen ústřednímu orgánu státní správy, z něj takový orgán nečiní.[3]

Materiální Ústavní soud

Ústavní soud se přiklonil k materiálnímu pojetí a dosavadní praxi prolomil s tím, že podstatná je povaha daného orgánu a nikoli jeho (ne)zanesení do určitého seznamu v zákoně. Rozhodující je tedy, že:

  • je výkon státní správy podstatnou (nikoliv ve smyslu většinovou) částí náplně daného orgánu a zároveň
  • jde o orgán vykonávající celostátní působnost, který zároveň není podřízen jinému ústřednímu orgánu státní správy.[4]

(důraz přidán)

Podle Ústavního soudu zrovna v případě RRTV byly obě tyto podmínky naplněny a tohoto regulátora je tak nezbytné vnímat jako ústřední orgán státní správy.

Tak praví zákon

To, co Ústavní soud zavedl, de facto deklaroval zákonodárce o rok později novelou,[5] díky níž je RRTV už i formálně ústřední správní úřad v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.[6]

Vláda není šéf

Zajímavá je ale také výjimka z obecně platícího modelu, podle kterého

  • je vláda vrcholným orgánem výkonné moci[7] a
  • ústřední orgány státní správy se ve své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády, která jejich činnost řídí, kontroluje a sjednocuje.[8]

V případě RRTV toto neplatí. RRTV je státním úřadem stojícím mimo organizační soustavu státní správy řízené vládou. Byť je tedy ústředním správním orgánem, je z vlivu vlády vymaněna, neboť v jejím případě platí, že je zároveň tzv. absolutně nezávislým regulačním orgánem.


[1] srov. ROZEHNAL, A. Mediální právo. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 91.

[2] usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. července 2004, č.j. Komp 1/2004–70; srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. dubna 1993, sp. zn. 6 A 98/93–10: „ústředním správním úřadem" (nebo "ústředním orgánem státní správy") jsou pouze takové ústřední orgány státní správy České republiky, které jsou zákonem za takové prohlášeny.

[3] usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. dubna 1993, č.j. 6 A 98/93–10

[4] srov. usnesení pléna Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2010, sp.zn. Pl. ÚS 52/04-1

[5] zákon č. 302/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

[6] § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

[7] čl. 67 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

[8] srov. § 21 a § 28 zákona č. 2/1996 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

crossmenu

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu Mediální právo.cz. Užíváním webu souhlasíte s jeho Podmínkami.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít