Dětský a mladistvý divák (nebo posluchač)

Dětský pokoj

Všichni se prý shodneme na jednom: „Elektronická média mají vliv na děti a mladistvé a formují je snad tím nejvýznamnějším způsobem! A to je potíž zejména ve vztahu k negativnímu vlivu rozhlasu a televize.“[1]  To asi ano. Ale kdo je, u všech svatých vychovatelů, tím dítětem? A kdo už je mladistvý? A kde to vše končí?

Tyto otázky si kladla i česká mediální regulace a jiná odborná veřejnost a dospěla přitom k ne příliš překvapivým závěrům, podle nichž jsou děti a mladiství nezletilými. Takže:

Nemediální zákony

Vše prý začíná u občanského zákoníku, podle kterého člověk zletilosti nabývá dovršením osmnáctého roku věku.[2] Děti a mladiství jsou tedy osoby mladší osmnácti let. A to odpovídá zákonu o soudnictví ve věcech mládeže.[3]

Což je krok, který mohl být de facto rovnou přeskočen s tím, že český právní řád zná tzv. mládež, která se ještě dále dělí, a to na:

  • děti: osoby mladší patnácti let a
  • mladistvé: osoby ve věku patnáct až osmnáct.[4]

Mediální právo

Výše uvedené drobně terminologicky nevyhovovalo znění zákonů o České televizi a o Českém rozhlase, které hovoří o pořadech pro děti a mládež[5] a zdánlivě tak naznačuje, že děti nejsou mládež, ale že mládeží jsou pouze starší nezletilí (mladiství viz výše). To je však drobný detail, který lze selským rozumem vykládat jako „pořady pro děti a ostatní mládež“.

Navzdory tomuto již známému dělení (pod 15 a 15-18), které by terminologicky vysílacímu zákonu[6] vyhovovalo a které by mohlo poskytnout i odpověď na otázku, co je tzv. pořadem pro děti,[7] řešila RRTV věc i ve vztahu ke zralosti dítěte, respektive k hlavním stránkám vývoje osobnosti (emoční, percepční, kognitivní a sociální vývoj). Řešilo se, kdo je dítětem podle psychologie.

Stanovisko RRTV

A tak, v oblasti mediálního, respektive vysílacího práva dospěl regulátor k závěru, že cit.: „pořad pro děti je pořad, který je vyroben a určen pro diváky mladší 12 let a je obsahově a formálně přizpůsoben zralosti osob této věkové kategorie.“[8]

Dítětem je v tomto smyslu tedy divák (či posluchač) do dvanácti let. Mladiství jsou tedy asi ostatní nezletilí, respektive osoby v kategorii 12–18. Tomu už se stanovisko podrobně nevěnovalo.


[1] srov. https://www.deti-a-media.cz/

[2] srov.§ 30 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

[3] zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

[4] srov. § 2 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

[5] srov. např. § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi

[6] zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

[7] srov. např. § 49 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

[8] RRTV: Stanovisko Rady přijaté dne 17. prosince 2013 k výkladu pojmu pořad pro děti. In: RRTV.cz [online]. 17. 12. 2013 [cit. 2. 7. 2020]. Dostupné z: https://www.rrtv.cz/cz/static/metodiky/Stanovisko_porad_pro_deti.pdf.

crossmenu

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu Mediální právo.cz. Užíváním webu souhlasíte s jeho Podmínkami.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít