Billboard není izolační zeleň, přinejmenším v Praze ne

JUDr.dla
24. 8. 2020
billboard-reklama

Podnikáte-li v reklamě, konkrétně pak jako vlastník několika staveb pro reklamu (billboardů), předpokládá se, že v zájmu této své celorepublikové sítě reklamních ploch budete tvrdit ledasco. S argumentem, že billboard, cit.: „může mít funkci ochrannou… stejně jako izolační zeleň, a i jí případně poskytovat v době sucha a horkého léta potřebnou ochranu ve formě stínění a bránění před vysušováním půdy,“[1] pravděpodobně už neuspějete. Ne před Nejvyšším správním soudem. A určitě ne v Praze.

Billboard v Braníku

Jednostranná neosvětlená stavba pro reklamu, billboard, stála při sjezdu z Jižní spojky stála na základě souhlasu s provedením ohlášené stavby od roku 2012, a to s dočasnou lhůtou platnosti do roku 2016.

Vlastník reklamní plochy v roce 2015 začal usilovat o prodloužení dočasnosti do roku 2020.Žádost mu však byla zmítnuta příslušným stavebním úřadem, což následně potvrdil i Magistrát hlavního města Praha, když zamítl podané odvolání.

Podle úřadů stavby pro reklamu či reklamní zařízení

  • nejsou funkčním využitím podle pražského územního plánu[2];
  • nejsou kompatibilní s funkcí staveb v dané funkční ploše, respektive cit.: „plní zcela odlišnou funkci než funkční plocha IZ – izolační zeleň“[3];
  • by významně omezily plnohodnotné funkční využití dané plochy určené pro výsadbu zeleně;
  • by na rozdíl od zeleně kvůli svému hladkému povrchu neumožnily pohlcovat hluk ani prach související s blízkým automobilovým provozem;
  • neměly být v daném místě povoleny ani v roce 2012 (ani dočasně).

Nejvyšší správní soud

Městský soud v Praze dal v rámci prvního stupně správního soudnictví úředním rozhodnutím za pravdu, který shodně uzavřel, že musí být přihlíženo k tomu, zda stavba může mít negativní vliv na hlavní funkční využití plochy.[4]

NSS s tímto závěrem souhlasil a odkázal také na tzv. regulativy[5], přílohu pražského územního plánu, které mimo jiné vymezují funkce monofunkční plochy IZ – izolační zeleň (zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných funkčních ploch):

  1. hlavní: výsadba dřevin a travní porosty;
  2. doplňkové: drobné vodní plochy, cyklistické a jiné stezky, nezbytná zařízení a technické vybavení;
  3. výjimečné: komunikace, parkovací plochy, čerpací stanice, zařízení související s PID, železniční provoz apod., pokud bude zachována dominance zeleně.

Stavba pro reklamu není uvedena v žádné z kategorií, ani ve výjimečně přípustném funkčním využití. A podle NSS se vlastník billboardu mýlí a sám sobě si odporuje, pokud uvádí, že územní plán stavbu pro reklamu

  • výslovně nevylučuje ani nezakazuje a (zároveň)
  • má pod svou rozlišovací schopností.

Billboard je něco zcela mimo

Podle NSS billboard jednoznačně neodpovídá žádným přípustným funkčním (ani doplňkovým ani výjimečným) využitím plochy určené pro izolační zeleň a nesouvisí s nimi. Naopak, de facto je omezuje (kvůli reklamní funkci nemůže billboardu nic bránit, aby byl viditelný a obsluhovatelný; nemůže kolem něj tedy nic přirozeně růst apod.).

Stavba pro reklamu prostě slouží jen k účelu reklamy, tedy ke komerční masové komunikaci zadavatele reklamy. Tvrzení stěžovatelky, že billboard má stejně jako zeleň též funkci ochrannou, protože přece v době suchého a horkého léta vrhá stín, brání vysušování půdy a svou plochou zachycuje prach, jsme opravdu nemohli brát vážně. Stín vrhá i výšková budova a prach sedá na všechno. Pak by platilo, že čím větší stavba, tím lépe, a nebyl by vůbec důvod plochy zeleně v územním plánu stanovovat a chránit před zastavěním.“ (předseda senátu Tomáš Langášek; důraz přidán)[6]


[1] rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 7. 2020, č.j. 6 As 276/2019-48

[2] vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. města Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy

[3] rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 7. 2020, č.j. 6 As 276/2019-48

[4] srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2019, č.j. 10 A 37/2017-49

[5] Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území hlavního města Prahy

[6] NSS: Umisťovat reklamní billboardy v plochách izolační zeleně podél komunikací v Praze nelze. In: nssoud.cz [online]. 30. 7. 2020 [cit. 23. 8. 2020]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/Umistovat-reklamni-billboardy-v-plochach-izolacni-zelene-podel-komunikaci-v-Praze-nelze/art/32798?tre_id=205

crossmenu

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu Mediální právo.cz. Užíváním webu souhlasíte s jeho Podmínkami.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít