Konec (regulace) Ordinace v růžové zahradě

Ordinace

S novým rokem 2021 přichází nejedna změna. Z pohledu televizního diváka (nejčastěji tedy pravděpodobně z gauče či pohodlného křesla) je asi podstatným plánovaný konec dlouhodobé stálice provozovatele TV Nova s.r.o. (dříve CET 21 spol. s r.o.): Ordinace v růžové zahradě (2).[1]

Připomeňme si tedy významné momenty tohoto (kdysi) vlajkového nováckého seriálu.

Alespoň tedy ty z hlediska regulace televizního vysílání.

Tesco v růžové zahradě

Ještě těsně před zavedením zákonné úpravy umístění produktu (product placementu) v televizním vysílání uložila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) pokutu za porušení (tou dobou účinné) povinnosti nezařazovat do vysílání skryté a podprahové reklamy.

Toto rozhodnutí bylo následně zrušeno správními soudy, zejména z procesních důvodů.[2] RRTV proto správní řízení zastavila a „pouze“ upozornila na porušení zákona „odvysíláním pořadu Ordinace v Růžové zahradě, resp. scén prezentujících obchodní dům TESCO dne 10. prosince 2009 ve 20:00 hodin na programu NOVA. Obchodní řetězec je prezentován v ryze pozitivním, zkratkovitě harmonizujícím rámci… Jsou zde doporučovány a kladně hodnoceny služby obchodního řetězce, o jehož identitě není vzhledem k použitým proprietám (taška s typickým logem a katalog) žádných pochyb. Celá scéna svým zpracováním výrazně připomíná klasickou reklamu… Jedná se o jasnou prezentaci služeb obchodního řetězce, dokonce s doporučením, kdy je nejlépe přijít nakupovat. Zazní zde typická reklamní rétorika: radost z nakupování, místo, kde se sežene všechno, nakupování v klidu, luxusní nákup.“[3] (důraz přidán)

Počátky product placementu

O kvalitách nábytku Jamall a doplňku stravy Allivictus se nejen RRTV dozvěděla z vysílání seriálu v roce 2010.

ukázka: https://www.televizeseznam.cz/video/chybamaseclovekuci/skryta-reklama-v-ordinaci-v-ruzove-zahrade-146107

Vyústilo to v další dvě upozornění na porušení zákona, tentokráte nové povinnosti nevysílat pořady s nepatřičným zdůrazněním umístěného produktu:

„neopodstatněně zdůrazňoval jméno firmy Jamall v dialozích… dále tím, že slovy „masiv, kvalita, dobré posezeníčko“ v jednoznačném slovním i obrazovém spojení s produkty firmy Jamall vyzdvihoval a vychvaloval kvality umístěného produktu… a dále tím, že záběry na místnost plnou obaleného nábytku polepeného nálepkami s logem firmy Jamall zdůrazňoval umístěný produkt obrazovými prostředky

neopodstatněně zdůrazňoval jméno produktu Allivictus v dialozích… dále tím, že vychvaloval a vyzdvihoval kvality umístěného produktu; a dále tím, že dramaturgicky neopodstatněně zdůrazňoval obrazovými prostředky produkt Allivictus dlouhými záběry na krabičku s produktem.“[4] (důraz přidán)

První pokuta byla uložena v roce 2012 v souvislosti s umístěným produktem Prostenal (vánoční balení)

„a to jak verbálními prostředky prostřednictvím informace o účelu výrobku a jeho cílové skupině (v průběhu dialogu zaznělo: „To je pro bráchu, aby nemusel běhat na záchod, až tady bude. To víte, my jsme chlapi ve věku, že se o sebe musíme postarat.“), tak obrazovými prostředky, jelikož ve dvou přibližně třívteřinových detailních záběrech zobrazil balení produktu (v jednom případě i s LED svítilnou, která byla součástí vánočního balení) s cílem explicitně upozornit na produkt prostředky připomínajícími reklamní nabídku, přičemž z průběhu celé scény též vyplynulo, že součástí balení výrobku je zdarma LED svítilna (aktéři s ní v průběhu celé scény nepřehlédnutelným způsobem manipulovali tak, aby divákovi neunikla zjevná souvislost).“[5] (důraz přidán)

a do značné míry se, po potvrzení ze strany správního soudnictví,[6] stala určitým vodítkem pro veškerá budoucí posuzování nepatřičně zdůrazněného umístěného produktu (nejen) v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.

Gliss Kur: dvakrát hříva jako lev

V roce 2014 rozhodla RRTV o uložení pokuty za nepatřičné zdůraznění umístěného produktu Gliss Kur Milion Gloss Shampoo, „a to verbálními prostředky prostřednictvím informace o kvalitách výrobku (v průběhu dialogu k výslovnému uvedení názvu umístěného produktu zaznělo: „S keratinem, Jolanko, a to znamená, že mám po něm hřívu jako lev.“) v kombinaci s prostředky obrazovými nad rámec děje, kdy bylo v rámci zobrazení umístěného produktu aktéry s balením produktu přímo manipulováno. Produkt tak byl zobrazen a do předmětného pořadu zařazen s cílem explicitně na produkt upozornit, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku.“[7] (důraz přidán)

Ani tato pokuta ve výši 300.000,- Kč však provozovatele neodradila od toho, aby předmětný díl seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 odvysílal ještě ve čtyřech reprízách v dubnu 2016.

Následovala tedy druhá pokuta (450.000,- Kč), ve které RRTV mimo jiné ve vztahu k pokutě předchozí připomenula, že „účastník řízení uloženou pokutu uhradil, proti rozhodnutí se nebránil žalobou a bylo tedy možno důvodně předpokládat, že účastník řízení argumentaci Rady akceptoval.“[8] RRTV se tedy podivovala, z jakého důvodu k reprízám došlo a proč se provozovatel nově domníval, že umístění produktu nepatřičně zdůrazněno nebylo.

Dost možná to však bylo z důvodu ne příliš vysokého trestu, který se i tak provozovateli – vzhledem k cenám umístění produktu – vyplatil.

Služby jako tvrdý oříšek pro umístění produktu

Umístit do pořadu konkrétní věc, aby si jí divák všimnul, je jedna věc, ale jak zmínit konkrétní službu a netlačit příliš na pilu? Ordinace v růžové zahradě za dlouhé roky svého vysílání potvrdila, že to vždy není zcela snadné.

V roce 2017 si RRTV posvítila na umístěného produktu Innogy, „který byl neopodstatněně zmiňován nad rámec dějového kontextu s cílem na produkt upozornit a vzbudit divákův zájem o produkt a rovněž byl zdůrazňován i obrazovými prostředky (detail vyúčtování bez zjevného dramaturgicko-režijního opodstatnění). Umístěný produkt Innogy nebyl součástí či kulisou děje, ale naopak ústředním a jediným motivem scénky. Účelem rozhovoru probíhajícího mezi hlavními aktéry scény bylo zmínění společnosti Innogy a jejich služeb.[9]

zdroj: RRTV/3079/2016-RUD

Rozhodnutí RRTV o uložení pokuty bylo následně potvrzeno Městským soudem v Praze, který uzavřel s tím, že předmětný pořad se až příliš věnoval tématu změny společnosti RWE na Innogy a tomu, že pro odběratele elektřiny se nic nemění, a také tématu služby pronájmu LED žárovek. „Na základě shora uvedeného má soud za to, že produkt skutečně nebyl v pořadu zobrazen nenásilně a v rámci přirozeného vývoje děje.“[10]

Kasační stížnost provozovatelem vysílání podána nebyla. Věc tak můžeme mít za uzavřenou.

Pouhým upozorněním na porušení zákona skončilo odvysílání epizody seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 obsahující umístění produktu lékárny Dr. Max:

…obsahoval nepatřičné zdůraznění umístěného produktu Dr. Max, a to explicitním vysvětlením podstaty získání či uplatnění slev v lékárnách Dr. Max (rozhovor vrchní sestry s lékárníkem – Sestra: „Jo, počkejte, dyť já mám, já mám ten kupón.“ Lékárník: „Výborně, ten vám odečtu z ceny.“ Sestra: „Tak jo, to je senzační. A ještě budou nějaký takový akce?“ Lékárník: „Co bysme pro vás neudělali, paní vrchní. Když mi dáte mejl, tak vám ty kupóny budeme posílat.“) ve spojení s vizuální složkou (dominantní reklamní světelné tabule Dr. Max na stánku umístěném zcela nestandardně na chodbě nemocnice, v němž lékárník prodává lékárenské produkty, projasnění obrazu do líbivých barev charakteristických pro reklamní spot oproti okolním scénám). Umístěný produkt byl tak verbálními a obrazovými prostředky nepatřičně zmiňován nad rámec děje a byl do předmětného pořadu zařazen s cílem explicitně na produkt upozornit, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku.[11] (důraz přidán)

Seriál ne zcela pro celou rodinu

Ani tomuto rodinnému seriálu se během těch let nevyhnula problematika „nemravného“ vysílání, resp. porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání, když například v roce 2013 v jedné své předvánoční epizodě obsahoval vulgarismy ‚kráva‘ – ve smyslu urážlivého označení ženy (20.28 hod. – reálný čas odvysílání ), ‚děvko‘ (20.57 hod.), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 do 6.00 druhého dne.“[12] (důraz přidán)


[1] srov. Seriál Ordinace v růžové zahradě příští rok skončí. In: MÉDIÁŘ [online]. 23. 11. 2020 [cit. 29. 12. 2020]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/serial-ordinace-v-ruzove-zahrade-pristi-rok-skonci/

[2] srov. Rozsudek NSS ze dne 12. 9. 2012, č.j. 8 As 86/2011 – 80

[3] Zápis z 19. zasedání, konaného dne 16. 10. 2012. In: RRTV.cz [online]. [cit. 29. 12. 2020]. Dostupné z: https://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/zapisy-ze-zasedani.htm.

[4] Oba viz Tisková zpráva z 23. zasedání, konaného ve dnech 7. 12. 2010 – 8. 12. 2010. In: RRTV.cz [online]. [cit. 29. 12. 2020]. Dostupné z: https://www.rrtv.cz/cz/files/press/TZ_23_10.pdf.

[5] Rozhodnutí RRTV ze dne 18. 9. 2012, č.j.: DRD/3453/2012. In: RRTV.cz [online]. [cit. 29. 12. 2020]. Dostupné z: https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/201210229287.pdf.

[6] srov. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2013, č.j. 5A 215/2012 – 38, a Rozsudek NSS ze dne 20. 10. 2014, č.j. 8 As 28/2013 – 54

[7] Rozhodnutí RRTV ze dne 21. 10. 2014, č.j.: DRD/3832/2014. In: RRTV.cz [online]. [cit. 30. 12. 2020]. Dostupné z: https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/201411109675.pdf.

[8] Rozhodnutí RRTV ze dne 4. 10. 2016, č.j.: RRTV/3079/2016-RUD. In: RRTV.cz [online]. [cit. 30. 12. 2020]. Dostupné z: https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/201610277815.pdf.

[9] Rozhodnutí RRTV ze dne 4. 10. 2016, č.j.: RRTV/3079/2016-RUD. In: RRTV.cz [online]. [cit. 30. 12. 2020]. Dostupné z: https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/7238d190-bc76-4392-8b21-373a04aee3eb.pdf.

[10] Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2018, č.j. 5 A 138/2017 – 43-48

[11] Zápis z 17. zasedání, konaného dne 20. 9. 2016. In: RRTV.cz [online]. [cit. 31. 12. 2020]. Dostupné z: https://www.rrtv.cz/cz/files/memo/z%C3%A1pis_17_16.pdf.

[12] Zápis z 1. zasedání, konaného dne 9. 1. 2014. In: RRTV.cz [online]. [cit. 31. 12. 2020]. Dostupné z: https://www.rrtv.cz/cz/files/memo/z%C3%A1pis_01_14.pdf.

crossmenu

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu Mediální právo.cz. Užíváním webu souhlasíte s jeho Podmínkami.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít